Personvernerklæring

Informasjon om behandling av personopplysninger, og om hvilket selskap som er juridisk ansvarlig/behandlingsansvarlig

I Schibsted samler og bruker vi store mengder data som kan knyttes til våre brukere, såkalte personopplysninger. Det er vårt fremste ansvar å håndtere data på en sikker og brukervennlig måte i samsvar med både lovkrav og de forventninger brukerne våre har. Her informasjon om behandling av personopplysninger hos Schibsted og dine rettigheter.

Schibsted Norge AS er det selskapet som er såkalt behandlingsansvarlig virksomhet for behandlingen av personopplysninger som beskrevet her.

Har du inngått et abonnement direkte med et av våre mediehus (det vil si Aftenposten, VG, Fædrelandsvennen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Strilen, Bygdanytt, Vestnytt, Askøyværingen, Lindesnes Avis og Lister) er disse selskapene behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med leveranse og administrasjon av ditt abonnement. Informasjonen du finner her knyttet til hvordan vi i Schibsted håndterer personopplysninger og dine rettigheter, gjelder på samme måte også for disse selskapene, og du kan henvende deg til oss på samme måte uavhengig av hvilket av disse selskapene henvendelsen din gjelder.

Hva bruker Schibsted mine data til?

I Schibsted samler og bruker vi mye data for alltid å kunne tilby brukerne våre de beste digitale tjenestene. Overordnet bruker vi data til å:

 • tilpasse innhold, som å foreslå artikler basert på tidligere lesehistorikk, og for å vise relevante lokale nyheter eller værmeldinger til våre brukere,
 • levere og måle annonser. Data brukes også for å redusere mengden irrelevante annonser brukeren ser, gjennom å prioritere annonser med høyere sannsynlig relevans, og på den måten også sørge for at annonsørene kun eksponerer budskapet sitt mot segment av publikummet som kan være interessert i det,
 • kontinuerlig forbedre produktene våre. Vi analyserer adferden til grupper av brukere, som hva slags innhold er mest lest eller hvilke funksjonaliteter brukere aktivt gjør bruk av (f.eks. nyhetsbrev). Dette gjør vi for å rette fokus og innsats på de områdene som er viktigst for brukerne våre og
 • levere og administrere abonnement og andre tjenester som brukere bestiller.

Vi jobber hardt for å gjøre det lett å forstå hvordan og hvorfor vi bruker data. Dette var bare en oversikt og du finner mer informasjon her.

Når vi håndterer data, er det vår fremste oppgave å gjøre det må en sikker og god måte i samsvar med de forventninger brukerne våre har. Vi må også oppfylle en rekke krav som stilles i norsk og europeisk lovverk. Blant annet må all behandling av personopplysninger ha et formål og noe som kalles et behandlingsgrunnlag og et formål. Dette henger sammen med at det er du som eier dine opplysninger. Før vi kan samle og bruke opplysninger om deg, må vi forsikre oss om at vårt formål har et behandlingsgrunnlag. Videre må vi sørge for at dataene slettes når formålet med behandlingen er oppnådd. Hvis du går inn her kan du finne mer både om våre formål, behandlingsgrunnlag, lagringstider og annen nyttig informasjon.

Spesielt om vår bruk av personopplysninger for journalistiske formål

Schibsteds mediehus behandler også personopplysninger for journalistiske formål. Av hensyn til ytringsfrihet og informasjonsfrihet gjelder store deler av regelverket for behandling av personopplysninger ikke til anvendelse for behandling av personopplysninger til journalistiske formål. Schibsteds mediehus har sterkt fokus på informasjonssikkerhet og oppfyllelse av de kravene som gjelder deres virksomhet, og oppfyller de krav som gjelder også for deres journalistiske virksomhet.

Hvor lenge lagrer Schibsted personopplysningene mine?

Vi skal slette personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å behandle de. Hvor lenge det er nødvendig å behandle opplysninger varierer avhengig av hva formålet vårt med å behandle de er. I Schibsted har vi klare regler og rutiner for sletting av personopplysninger. Noen opplysninger slettes etter kort tid og andre opplysninger lagres i lengre perioder. Du kan finne detaljert informasjon om våre rutiner for lagringstid her.

Bruk av databehandlere

Vi benytter oss av tjenesteleverandører som utfører enkelte oppgaver for oss. Noen av disse tjenesteleverandørene vil ha tilgang til personopplysninger. Et eksempel på en tjeneste vi får levert er kapasitet for lagring av data. Tjenesteleverandørene er såkalte databehandlere for oss. Det betyr at vi fremdeles har ansvaret for håndteringen for håndteringen av data. Selskapet som er databehandler kan bare håndtere opplysninger for å levere den aktuelle tjenesten til oss. De har ikke anledning til å behandle opplysningene på annen måte enn slik vi bestemmer. Dette betyr at de heller ikke kan bruke opplysningene til egne formål. Vår bruk av databehandlere vurderes grundig med tanke på blant annet informasjonssikkerhet for å sikre at dataene behandles på forsvarlig måte. Vi inngår skriftlig databehandleravtaler med våre leverandører, i tråd med kravene som stilles i lovgivningen.

Enkelte av våre databehandlere behandler personopplysninger utenfor Norge og EU. At data behandles utenfor Norge og også utenfor EU er vanlig og lovlig, forutsatt at man oppfyller enkelte tilleggskrav for å sikre beskyttelse av dataene.

Hvilke rettigheter har jeg - og hvordan går jeg frem til å benytte meg av rettighetene mine?

Det er dine data og du har sterke rettigheter; Du har rett til å få innsyn i opplysningene dine. Du har også rett til å få rettet eller slettet opplysninger vi har om deg i henhold til lovverket, eller du kan be om at behandlingen begrenses dersom du for eksempel mener at behandlingen er ulovlig. Noe data har du dessuten anledning til å motta i et digitalt format eller overført til andre virksomheter dersom du skulle ønske det; rett til såkalt dataportabilitet. Disse rettighetene forklarer vi nærmere om nedenfor, og vi beskriver også hvordan du kan gå frem dersom du ønsker å benytte deg av noen av dine rettigheter. Dersom du ikke vet om Schibsted behandler personopplysninger om deg kan du be om bekreftelse på dette ved å kontakte oss.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan benytte deg av dine rettigheter.

 • Din rett til å få se opplysninger vi behandler om deg (rett til innsyn). Du har rett til å få se de opplysningene vi behandler om deg. For å be om innsyn logger du deg på din Schibsted-konto.
 • Din rett til å få rettet gale opplysninger. Du har rett til å få feilaktig informasjon rettet. Du kan oppdatere en del opplysninger på din Schibsted-konto. Dersom det er andre opplysninger du mener må rettes kan du kontakte oss direkte.
 • Din rett til å få data slettet (“retten til å bli glemt”). Du har som hovedregel rett til å få slettet personopplysninger om deg. For å be om sletting logger du gå inn på din Schibsted-konto. Du kan også be om sletting av data ved å kontakte oss slik angitt lenger ned.
 • Din rett til å motsette deg og begrense behandling. I enkelte sammenhenger har vi anledning til å behandle personopplysninger om personer dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, forutsatt at de registrertes rettigheter og friheter ikke veier tyngre. I slike tilfeller har du som registrert rett til å protestere mot at vi behandler personopplysninger om deg. Som hovedregel vil vi da stanse denne behandlingen av personopplysninger, og dette gjelder uten unntak dersom formålet er direkte markedsføring. Du har også en i enkelte sammenhenger anledning til å be om at behandlingen av dine personopplysninger stanses eller begrenses. Dersom du benytter deg av denne rettigheten kan opplysningene dine kun behandles basert på et samtykke fra deg eller for enkelte andre formål som fremgår direkte av personopplysningsloven. Nærmere informasjon om denne rettigheten finner du på hjemmesidene til Datatilsynet.

  Du kan benytte deg av kontrollmulighetene som finnes på Schibsted-konto og Min Side eller melde fra til oss.
 • Din rett til få kopi av dine data i et digitalt format (rett til dataportabilitet). Du har under enkelte omstendigheter rett til å motta opplysninger som du har gitt oss i et digitalt format, og også rett til å få informasjon overført til en annen virksomhet dersom du ønsker dette og det er teknisk sett mulig og forsvarlig. Denne retten gjelder kun opplysninger som behandles med automatiserte metoder og som har grunnlag i samtykke fra deg eller som behandles som ledd i å oppfylle en avtale med deg. Retten til dataportabilitet omfatter kun opplysninger som du har gitt oss, enten direkte gjennom for eksempel kontaktskjemaer eller som er generert gjennom din bruk av våre tjenester. For å benytte deg av din rett til dataportabilitet logger du deg på din Schibsted-konto, der du vil finne vår automatiske løsning for henvendelser om dataportabilitet. Du kan også be om dataportabilitet ved å kontakte oss slik angitt lenger ned.

Vi vil minne om at det er enkelte unntak fra rettighetene vi har beskrevet her. Disse unntakene følger av lovgivningen, og kan for eksempel innebære at det ikke gis innsyn i enkelte opplysninger på grunn av hensynet til andre personers rettigheter og friheter, eller at enkelte personopplysninger ikke kan slettes fordi lovkrav eller andre hensyn medfører krav til lagringstid.

Hvis jeg tidligere har samtykket til at mine personopplysninger behandles av Schibsted, kan jeg trekke dette samtykket tilbake?

Hvis du har samtykket til behandling av dine personopplysninger til nærmere bestemte formål, kan du når som helst trekke samtykket tilbake. Vi vil da stanse den behandlingen av dine opplysninger som bygger på samtykket. Ved å logge deg på din Schibsted-konto kan du på enkelt vis administrere dine samtykker, og også på andre måter kontrollere dine data. Du kan logge inn på din Schibsted-konto her

Klager, innspill eller andre henvendelser

Det er en av våre viktigste oppgaver er å forvalte data på en trygg, brukervennlig og ansvarlig måte.

Dersom du er misfornøyd med, har forslag til hvordan vi kan forbedre oss eller andre innspill, kan du ta kontakt med Schibsted Medias personvernombud (Data Protection Officer).

Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet: www.datatilsynet.no.